از امروز تعطیلات بلند‌مدت عید پاک « Ostern» در هسن شروع شده است. دلیل این تعطیلی بلند مدت، اجرای قوانین ویژه که مُنجر به کاهش زمان تعطیلات پائیزی تنها ( ۱ هفته) خواهد شد، است. به این ترتیب، همه ۸۵۱۰۰۰ دانش آموز این‌ایالت، می‌توانند از امروز، در خانه استراحت کنند، فیلم ببینند، کتاب بخوانند یا با خانواده وقت بگذرانند و یا حتی مدتی بیشتر در فضای مجازی سیر کنند. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو از گفته وزارت فرهنگ، دلیل طولانی بودن این زمان موکول شده، شروع دیرهنگام تعطیلات تابستانی عنوان شده است. تحریریه امل فرانکفورت،برای تمام دانش‌آموزان و معلمان، اوقاتی خوش و لحظاتی دلپذیرآرزو می‌کند.

مارس 22, 2024

شروع بلندترین تعطیلات ( ۳ هفته‌ای) عید پاک در هسن

از امروز تعطیلات بلند‌مدت عید پاک « Ostern» در هسن شروع شده است. دلیل این تعطیلی بلند مدت، اجرای قوانین ویژه که مُنجر به کاهش زمان تعطیلات پائیزی تنها ( ۱ هفته) خواهد شد، است. به این ترتیب، همه ۸۵۱۰۰۰ دانش آموز این‌ایالت، می‌توانند از امروز، در خانه استراحت کنند، فیلم ببینند، کتاب بخوانند یا با خانواده وقت بگذرانند و یا حتی مدتی بیشتر در فضای مجازی سیر کنند. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو از گفته وزارت فرهنگ، دلیل طولانی بودن این زمان موکول شده، شروع دیرهنگام تعطیلات تابستانی عنوان شده است. تحریریه امل فرانکفورت،برای تمام دانش‌آموزان و معلمان، اوقاتی خوش و لحظاتی دلپذیرآرزو می‌کند.