آیا می‌خواهید در کار با کودکان و خانواده‌ها موضوع تفاوت را بهتر درک کنید؟ نهاد مربوط موضوعات بین فرهنگی (Amt für Multikulturelle Angelegenheit) سه شنبه آینده ۲۱ مارس، از ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۳۰ بعد از ظهر در دفتر این نهاد: Mainzer Landstraße 293 سیمیناری را به همین موضوع اختصاص داده است. در این برنامه ،داوطلب‌هایی که کودکان و خانواده‌ها را حمایت می‌کنند،ایده‌های مختلف کنار آمدن و درک شیوه‌های تربیت و همزیستی راکه حتی شاید مغایر با شیوه‌های شناخته شده خودشان باشد مرورمی‌کنند. این برنامه که از سلسله برنامه‌های (خوب است بدانید)در مورد موضوعات مختلف بزرگسالان است با همکاری انجمن خانواده‌های دو‌ملیتی،مشارکت iaf e.V،ومهد کودک‌های فرانکفورت برگزار می‌شود. برای ثبت نام به ایمیل: و با شماره تلفن: به تماس شوید.

مارس 17, 2023

سیمینار آموزشی: کنار آمدن با تفاوت‌ها

آیا می‌خواهید در کار با کودکان و خانواده‌ها موضوع تفاوت را بهتر درک کنید؟ نهاد مربوط موضوعات بین فرهنگی (Amt für Multikulturelle Angelegenheit) سه شنبه آینده ۲۱ مارس، از ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۳۰ بعد از ظهر در دفتر این نهاد: Mainzer Landstraße 293 سیمیناری را به همین موضوع اختصاص داده است. در این برنامه ،داوطلب‌هایی که کودکان و خانواده‌ها را حمایت می‌کنند،ایده‌های مختلف کنار آمدن و درک شیوه‌های تربیت و همزیستی راکه حتی شاید مغایر با شیوه‌های شناخته شده خودشان باشد مرورمی‌کنند. این برنامه که از سلسله برنامه‌های (خوب است بدانید)در مورد موضوعات مختلف بزرگسالان است با همکاری انجمن خانواده‌های دو‌ملیتی،مشارکت iaf e.V،ومهد کودک‌های فرانکفورت برگزار می‌شود. برای ثبت نام به ایمیل: و با شماره تلفن: به تماس شوید.