کشورهایی مانند هلند، بلژیک، فرانسه و بریتانیا به‌دلیل پاییز پر باران و رطوبت زیاد خاک با مشکل تامین سیب‌زمینی روبه‌رو شده‌اند. این مشکل اما در آلمان وجود ندارد. به گفته شبکه rbb24، بازار آلمان از سیب‌زمینی اشباع شده و این کشور درواقع بیش از مصرف خود سیب‌زمینی تولید کرده است. کشاورزان آلمانی انتظار کاهش عرضه و افزایش قیمت این محصول را ندارند. بنابراین قیمت سالاد سیب‌زمینی، چیپس یا خمیر پیراشکی در بازارهای کریسمس تغییر نخواهد کرد. انجمن کشاورزان غرب اروپا هشدار داد که ظرف چند هفته قیمت ۱۰۰ کیلوگرم سیب‌زمینی بیش از دو برابر افزایش یافته است.

دسامبر 13, 2023

سیب‌زمینی در آلمان گران نخواهد شد

کشورهایی مانند هلند، بلژیک، فرانسه و بریتانیا به‌دلیل پاییز پر باران و رطوبت زیاد خاک با مشکل تامین سیب‌زمینی روبه‌رو شده‌اند. این مشکل اما در آلمان وجود ندارد. به گفته شبکه rbb24، بازار آلمان از سیب‌زمینی اشباع شده و این کشور درواقع بیش از مصرف خود سیب‌زمینی تولید کرده است. کشاورزان آلمانی انتظار کاهش عرضه و افزایش قیمت این محصول را ندارند. بنابراین قیمت سالاد سیب‌زمینی، چیپس یا خمیر پیراشکی در بازارهای کریسمس تغییر نخواهد کرد. انجمن کشاورزان غرب اروپا هشدار داد که ظرف چند هفته قیمت ۱۰۰ کیلوگرم سیب‌زمینی بیش از دو برابر افزایش یافته است.