یک سیاستمدار از حزب AfD به یک خبرنگار در کافه برلین حمله کرد و بازوی او را گاز گرفت! این خبر شوکه کننده مربوط به تابستان ۲۰۲۱ می‌شود، و روز گذشته جلسه دادگاه آنها برگزار شد. براساس این گزارش، دختر خبرنگار ۳۰ ساله، به همراه دوستش در یک کافه در میته برلین نشسته بودند که توسط "کای بورمان" (۵۶ ساله) سیاستمدار AfD، مورد حمله لفظی نژادپرستانه قرار می‌گیرند. دختر خبرنگار که مادر کنیایی دارد و دوستش ریشه نیجریه‌ای دارد، بعد از شنیدن این الفاظ رکیک سعی کردند از خودشان دفاع کنند. اما در مقابل آقای سیاستمدار به آنها حمله کرده و آنها را به شدت گاز می‌گیرد. آثار زخم و کبودی بعد از حمله به آنها کاملاً گویای وضعیت است. البته کای بورمان، در دادگاه از خود دفاع کرد و گفت: "به نظر او چون این دخترها، چون فقط یک ریشه آفریقایی دارند، سیاهپوست واقعی نیستند!" برای همین او نمی‌خواسته به آنها توهین نژادی کند!

ژانویه 20, 2023

سیاستمدار AfD دختر خبرنگار را گاز گرفت!

یک سیاستمدار از حزب AfD به یک خبرنگار در کافه برلین حمله کرد و بازوی او را گاز گرفت! این خبر شوکه کننده مربوط به تابستان ۲۰۲۱ می‌شود، و روز گذشته جلسه دادگاه آنها برگزار شد. براساس این گزارش، دختر خبرنگار ۳۰ ساله، به همراه دوستش در یک کافه در میته برلین نشسته بودند که توسط “کای بورمان” (۵۶ ساله) سیاستمدار AfD، مورد حمله لفظی نژادپرستانه قرار می‌گیرند. دختر خبرنگار که مادر کنیایی دارد و دوستش ریشه نیجریه‌ای دارد، بعد از شنیدن این الفاظ رکیک سعی کردند از خودشان دفاع کنند. اما در مقابل آقای سیاستمدار به آنها حمله کرده و آنها را به شدت گاز می‌گیرد. آثار زخم و کبودی بعد از حمله به آنها کاملاً گویای وضعیت است. البته کای بورمان، در دادگاه از خود دفاع کرد و گفت: “به نظر او چون این دخترها، چون فقط یک ریشه آفریقایی دارند، سیاهپوست واقعی نیستند!” برای همین او نمی‌خواسته به آنها توهین نژادی کند!