"سباستین بیوتلر" روند صنعت دوچرخه را معکوس کرده و تلاش کرده سنگین‌ترین و کندترین دوچرخه دنیا را بسازد! این دوچرخه بیش از ۲ تن وزن دارد، ۵.۲ متر طول، تقریبا دو متر ارتفاع دارد! این دوچرخه دارای گیربکس کامیون همراه با سیستم دنده دوچرخه است. این دوچرخه همچنین دارای موتور است، اما فقط با دینام  کار می‌کند و می‌تواند یک تلفن همراه را شارژ کند. سازنده این دوچرخه گفت: «من حتی می‌توانم ۱۵ تن را بدون هیچ مشکلی با آن بکشم». او سه سال زمان ساخت و حدود ۲۵۰۰ ساعت کار را برای ساخت خود اختصاص داد. او می‌گوید که آشنایانش به او هشدار داده بودند "بس کند!" تابستان آینده او می‌خواهد برای اولین بار با دوچرخه به تعطیلات خود به دریای بالتیک برود. این مسیر ۳۸۹ کیلومتر است و برای او حدود یک ماه طول می‌کشد. او لاستیک‌ها و بیشتر مواد به جز رینگ‌ها را از آشغال‌ها تهیه کرد. بیوتلر گفت، اگر در جاده، اتومبیل‌های پشت سر او بوق بزنند زیرا دوچرخه او را خیلی حجیم و کند می‌بینند، او فقط پیاده می‌شود و از آنجا دور می‌شود! او حتی مجبور نیست دوچرخه را قفل کند. او حتی یک قفل برای آن ندارد!

مارس 13, 2023

سنگین‌ترین دوچرخه دنیا در دوسلدورف!

“سباستین بیوتلر” روند صنعت دوچرخه را معکوس کرده و تلاش کرده سنگین‌ترین و کندترین دوچرخه دنیا را بسازد! این دوچرخه بیش از ۲ تن وزن دارد، ۵.۲ متر طول، تقریبا دو متر ارتفاع دارد! این دوچرخه دارای گیربکس کامیون همراه با سیستم دنده دوچرخه است. این دوچرخه همچنین دارای موتور است، اما فقط با دینام  کار می‌کند و می‌تواند یک تلفن همراه را شارژ کند. سازنده این دوچرخه گفت: «من حتی می‌توانم ۱۵ تن را بدون هیچ مشکلی با آن بکشم». او سه سال زمان ساخت و حدود ۲۵۰۰ ساعت کار را برای ساخت خود اختصاص داد. او می‌گوید که آشنایانش به او هشدار داده بودند “بس کند!” تابستان آینده او می‌خواهد برای اولین بار با دوچرخه به تعطیلات خود به دریای بالتیک برود. این مسیر ۳۸۹ کیلومتر است و برای او حدود یک ماه طول می‌کشد. او لاستیک‌ها و بیشتر مواد به جز رینگ‌ها را از آشغال‌ها تهیه کرد. بیوتلر گفت، اگر در جاده، اتومبیل‌های پشت سر او بوق بزنند زیرا دوچرخه او را خیلی حجیم و کند می‌بینند، او فقط پیاده می‌شود و از آنجا دور می‌شود! او حتی مجبور نیست دوچرخه را قفل کند. او حتی یک قفل برای آن ندارد!