دو کودک بدلیل راه رفتن روی سطوح یخ‌زده یک آبنما یا حوضچه در پارک بازی شکستن آن در ویسبادن شدند. اما در نهایت مادر آنها هر دو را از ورود کامل به آب نجات داد. به گزارش فرانکفورت‌نای‌پرس، تیم اورژانس به سرعت به محل حادثه رسید و اعضای خانواده را مداوا کرد. خوشبختانه، هیچ‌کدام از آنها نیاز به انتقال به بیمارستان نداشتند. آتش‌نشانان ویسبادن در توضیحات خود افزودند که مناطق آبی مقیم در مناطق سرسبز، در حال حاضر تا حدی یخ‌بندان هستند، اما قادر به برداشت وزن انسان‌ها نیست. به همین دلیل از مردم خواسته می‌شود که در این مراحل، هرگز بر روی سطوح یخی قدم نزنند.

ژانویه 16, 2024

سقوط دو کودک روی یخ آبنما یا حوضچه‌

دو کودک بدلیل راه رفتن روی سطوح یخ‌زده یک آبنما یا حوضچه در پارک بازی شکستن آن در ویسبادن شدند. اما در نهایت مادر آنها هر دو را از ورود کامل به آب نجات داد. به گزارش فرانکفورت‌نای‌پرس، تیم اورژانس به سرعت به محل حادثه رسید و اعضای خانواده را مداوا کرد. خوشبختانه، هیچ‌کدام از آنها نیاز به انتقال به بیمارستان نداشتند. آتش‌نشانان ویسبادن در توضیحات خود افزودند که مناطق آبی مقیم در مناطق سرسبز، در حال حاضر تا حدی یخ‌بندان هستند، اما قادر به برداشت وزن انسان‌ها نیست. به همین دلیل از مردم خواسته می‌شود که در این مراحل، هرگز بر روی سطوح یخی قدم نزنند.