وقتی صحبت انتقاد از سیاست های چین می‌شود، او در خط مقدم قرار دارد. در اگوست گذشته، Baerbock جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین را با تهدیدات نظامی چین علیه تایوان مقایسه کرد. باربوک از این پنجشنبه به مدت تقریباً سه روز در چین خواهد بود. پس از سفر به چین، او به کره جنوبی پرواز می‌کند و در نشست وزرای خارجه G۷ در جاپان/ژاپن شرکت می‌کند. یکی از نکات قابل توجه در این سفر به چین، دیدار رو در رو با وزیر امور خارجه چین، چین گانگ است. سوال هیجان انگیز این است که Baerbock روی چه چیزی تمرکز خواهد کرد: هشدار به چین در مورد حمله احتمالی به تایوان، درخواست میانجیگری در جنگ اوکراین، درخواست برای یک سیاست مشترک جهانی آب و هوا یا انتقاد از تضییع حقوق بشر؟
آوریل 13, 2023

سفر سه روزه آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان به چین

وقتی صحبت انتقاد از سیاست های چین می‌شود، او در خط مقدم قرار دارد. در اگوست گذشته، Baerbock جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین را با تهدیدات نظامی چین علیه تایوان مقایسه کرد. باربوک از این پنجشنبه به مدت تقریباً سه روز در چین خواهد بود. پس از سفر به چین، او به کره جنوبی پرواز می‌کند و در نشست وزرای خارجه G۷ در جاپان/ژاپن شرکت می‌کند. یکی از نکات قابل توجه در این سفر به چین، دیدار رو در رو با وزیر امور خارجه چین، چین گانگ است. سوال هیجان انگیز این است که Baerbock روی چه چیزی تمرکز خواهد کرد: هشدار به چین در مورد حمله احتمالی به تایوان، درخواست میانجیگری در جنگ اوکراین، درخواست برای یک سیاست مشترک جهانی آب و هوا یا انتقاد از تضییع حقوق بشر؟