ایالت هسن به جوانان ۱۸ تا ۲۳ ساله این فرصت را می دهد که بلیط کاملاً رایگان "Entrail" دریافت کنند که به آنها امکان می دهد تا به مدت چهار هفته در سراسر اروپا سفر کنند. ایالت از متقاضیان می خواهد که در صورت داشتن وقت آزاد، برای یکی از ۱۸۰۰ کارت موجود اقدام کنند. طبق معلومات سایت شتاد کونسل، هیچ شرط دیگری جز ارسال عکس در رسانه های اجتماعی وجود ندارد. شایان ذکر است که بلیط «Entrail» نوعی از بلیط قطار ارزان قیمت برای سفر ریلی در ۳۳ کشور اروپایی است. علاقه مندان می توانند برای تکمیل فرم بلیط  روی این لینک کلیک کنند.

آوریل 19, 2023

سفر رایگان دور اروپا برای جوانان زیر ۲۳ سال

ایالت هسن به جوانان ۱۸ تا ۲۳ ساله این فرصت را می دهد که بلیط کاملاً رایگان “Entrail” دریافت کنند که به آنها امکان می دهد تا به مدت چهار هفته در سراسر اروپا سفر کنند. ایالت از متقاضیان می خواهد که در صورت داشتن وقت آزاد، برای یکی از ۱۸۰۰ کارت موجود اقدام کنند. طبق معلومات سایت شتاد کونسل، هیچ شرط دیگری جز ارسال عکس در رسانه های اجتماعی وجود ندارد. شایان ذکر است که بلیط «Entrail» نوعی از بلیط قطار ارزان قیمت برای سفر ریلی در ۳۳ کشور اروپایی است. علاقه مندان می توانند برای تکمیل فرم بلیط  روی این لینک کلیک کنند.