جیووانی فِرِرو، رییس شرکت ایتالیایی نوتلا، و یکی از ثروتمندترین مردان جهان قصد دارد میلیون‌ها دلار در آلمان سرمایه‌گذاری کند. به گفته روزنامه بیزینس اینسایدر، فررو حدود صد میلیون یورو برای نوسازی کارخانه‌‌اش در ایالت هسن هزینه خواهد کرد. جیووانی فررو در سال ۲۰۲۲ در فهرست ۳۰ ثروتمند جهان قرار گرفت. ثروت او ۴۲ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود. پدرش شرکت نوتلا را در سال ۱۹۶۴ بنیان نهاد و این تجارت خانوادگی سال گذشته فروش خود را بیش از ۱۰ درصد افزایش داد و به ۱۴ میلیارد یورو رساند.

فوریه 21, 2023

سرمایه‌گذاری یکی از ثروتمندترین مردان جهان در آلمان

جیووانی فِرِرو، رییس شرکت ایتالیایی نوتلا، و یکی از ثروتمندترین مردان جهان قصد دارد میلیون‌ها دلار در آلمان سرمایه‌گذاری کند. به گفته روزنامه بیزینس اینسایدر، فررو حدود صد میلیون یورو برای نوسازی کارخانه‌‌اش در ایالت هسن هزینه خواهد کرد. جیووانی فررو در سال ۲۰۲۲ در فهرست ۳۰ ثروتمند جهان قرار گرفت. ثروت او ۴۲ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود. پدرش شرکت نوتلا را در سال ۱۹۶۴ بنیان نهاد و این تجارت خانوادگی سال گذشته فروش خود را بیش از ۱۰ درصد افزایش داد و به ۱۴ میلیارد یورو رساند.