مارس 9, 2023

سرقت ۸۰۰ جاروبرقی در نزدیکی کاسل

در اوایل ماه گذشته، افراد ناشناس بیش از ۸۰۰ جاروب برقی باکیفیت را از کامیونی که در بزرگراه ۴۴ در کاسل پارک شده بود، سرقت کردند. سایت خبری فرانکفورتر الگیماین به نقل از پلیس شهر دیروز گزارش داده، که ارزش وسایل سرقتی حدود ۵۰۰ هزار یورو بوده است. به گفته پلیس، راننده هیچ نوع معلومات ازبه سرقت رفتن این جاروبها تا رسیدن کامیون به مقصد نداشته است.