صبح امروز سه شنبه، یک دستگاه خودپرداز در منطقه مین تاونوس(Main-Taunus) منفجر شد که به یک حادثه رانندگی درخط اتوبان شماره A۶۴۳ در نزدیکی تقاطع ماینز/مومباخ ارتباط داشت. در نتیجه، اتوبان مذکور درهر دو جهت بین ماینز - گونزن‌هایم و ویزبادن در ساعات اول صبح به دلیل عملیات جستجو پلیس بسته شد. پلیس همچنین با حمایت سگ های مواد یاب و هلیکوپتر همچنان در جستجوی عاملان است و اطلاعی در دست نیست که آیا پول ها هنوز در دستگاه خودپرداز است و یا سارقین باخود برده اند. طبق گزارش هِسن شو، پلیس همچنان در جستجوی مواد منفجره در خودروی بجا ماندهُ سارقین است، تا قبل از انتقال آن از محل رویداد، از ایمنی آن اطمینان حاصل شود. گفته میشود عاملان این قضیه بعد از تصادف با پای پیاده فرار کرده‌اند.

ژانویه 3, 2023

سرقت – تصادف و فرار با پای پیاده

صبح امروز سه شنبه، یک دستگاه خودپرداز در منطقه مین تاونوس(Main-Taunus) منفجر شد که به یک حادثه رانندگی درخط اتوبان شماره A۶۴۳ در نزدیکی تقاطع ماینز/مومباخ ارتباط داشت. در نتیجه، اتوبان مذکور درهر دو جهت بین ماینز – گونزن‌هایم و ویزبادن در ساعات اول صبح به دلیل عملیات جستجو پلیس بسته شد. پلیس همچنین با حمایت سگ های مواد یاب و هلیکوپتر همچنان در جستجوی عاملان است و اطلاعی در دست نیست که آیا پول ها هنوز در دستگاه خودپرداز است و یا سارقین باخود برده اند. طبق گزارش هِسن شو، پلیس همچنان در جستجوی مواد منفجره در خودروی بجا ماندهُ سارقین است، تا قبل از انتقال آن از محل رویداد، از ایمنی آن اطمینان حاصل شود. گفته میشود عاملان این قضیه بعد از تصادف با پای پیاده فرار کرده‌اند.