پادشاه بریتانیا در سخنرانی خود در بوندستاگ بر دوستی و روابط نزدیک دو کشور تاکید کرد. گفته می‌شود که سخنان سیاسی و گاه بسیار شخصی چارلز با استقبال خوبی مواجه شد، حتی منتقدان. پادشاه بریتانیا، در سخنرانی خود هیچ اشاره‌ای به برگزیت نکرد. او در مقابل، به روابط دوجانبه بین آلمان و بریتانیا تاکید کرد. «رابطه‌ای که می‌تواند پس از برگزیت بهبود یابد و قطعاً به نفع دولت بریتانیا نیز هست.» او بخشی از این سخنرانی را به زبان آلمانی بیان کرد، از کمک‌های آلمان به اوکراین قدردانی کرد. در این مراسم علاوه بر فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهور فدرال، اولاف شولتز، صدراعظم فدرال و روسای بوندستاگ، بوندسرات و دادگاه قانون اساسی فدرال  حضور داشتند. پادشاه بریتانیا در پایان گفت: "تاریخ طولانی و خاص دو کشور ما هنوز حاوی فصل‌های نانوشته بسیاری است. بیایید آن را با تلاشی خستگی ناپذیر برای آینده‌ای بهتر پر کنیم." با این درخواست، شاه به حضور خود در بوندستاگ آلمان پایان دا‌د. با وجود تشویق‌ها، رهبر چپ، مارتین شیردوان انتقاد کرد: «این مناسب نیست که بالاترین نهاد دموکراتیک در برابر یک پادشاه تعظیم کند».

مارس 31, 2023

سخنرانی پادشاه بریتانیا در بوندستاگ آلمان

پادشاه بریتانیا در سخنرانی خود در بوندستاگ بر دوستی و روابط نزدیک دو کشور تاکید کرد. گفته می‌شود که سخنان سیاسی و گاه بسیار شخصی چارلز با استقبال خوبی مواجه شد، حتی منتقدان. پادشاه بریتانیا، در سخنرانی خود هیچ اشاره‌ای به برگزیت نکرد. او در مقابل، به روابط دوجانبه بین آلمان و بریتانیا تاکید کرد. «رابطه‌ای که می‌تواند پس از برگزیت بهبود یابد و قطعاً به نفع دولت بریتانیا نیز هست.» او بخشی از این سخنرانی را به زبان آلمانی بیان کرد، از کمک‌های آلمان به اوکراین قدردانی کرد. در این مراسم علاوه بر فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهور فدرال، اولاف شولتز، صدراعظم فدرال و روسای بوندستاگ، بوندسرات و دادگاه قانون اساسی فدرال  حضور داشتند. پادشاه بریتانیا در پایان گفت: “تاریخ طولانی و خاص دو کشور ما هنوز حاوی فصل‌های نانوشته بسیاری است. بیایید آن را با تلاشی خستگی ناپذیر برای آینده‌ای بهتر پر کنیم.” با این درخواست، شاه به حضور خود در بوندستاگ آلمان پایان دا‌د. با وجود تشویق‌ها، رهبر چپ، مارتین شیردوان انتقاد کرد: «این مناسب نیست که بالاترین نهاد دموکراتیک در برابر یک پادشاه تعظیم کند».