آوریل 5, 2023

ساعات تعطیلی مغازه ها در جریان تعطیلات

طبق قانون ساعات تعطیلی مغازه ها، تمام سوپرمارکیت ها در تعطیلات رسمی در عید پاک ۲۰۲۳ کاملاً بسته خواهند شد. به گزارش تاگزشاو، تقریباً هیچ فرصتی برای خرید در روزهای جمعه (۷ آوریل ۲۰۲۳)، یکشنبه (۹ آوریل ۲۰۲۳) و دوشنبه (۱۰ آوریل ۲۰۲۳) وجود ندارد. ولی خبر خوش اینکه شما می‌توانید در روز پنج‌شنبه (۶ آوریل ۲۰۲۳) و شنبه (۸ آوریل ۲۰۲۳) خرید کنید، چون این روزها تعطیلات رسمی نیست و روزهای کاری عادی برای مصرف کنندگان است. فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها و تخفیف‌ها مانند Aldi، Lidl، Rewe، Penny وKaufland & Co به‌طور معمول در این روزها باز هستند. با این حال، زمان بازو بسته شدن مغازه‌ها در این دو روز بستگی به ایالت های فدرال دارد و می‌تواند متفاوت وکوتاه تر باشد.