طالبان زنان افغانستان را از کار در سازمان‌های غیردولتی منع کرده است. این مسئله به این بحث در اتحادیه اروپا دامن زده که آیا در چنین شرایطی می‌توان ارسال کمک‌های بشردوستانه را به این کشور ادامه داد یا نه. به گزارش تاگزشاو، آنالنا بربوک (سبزها)، وزیر خارجه فدرال، روز دوشنبه در اتحادیه اروپا موضع سختگیرانه آلمان را علیه طالبان اعلام کرد و گفت: «کمک‌های آلمان به جایی که زنان دیگر اجازه کار ندارند، نخواهد رسید.» آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، به آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هشدار داد که کمک‌های بشردوستانه را متوقف نکنند. او گفت: «در افغانستان دمای هوا به ۳۰ درجه زیر صفر رسیده است و در این سرما برخی نمی‌دانند وعده بعدی غذای خود را از کجا بیاورند. جامعه بین‌المللی به‌جای قطع کمک، باید طالبان را متقاعد کند که از تصمیم‌های زن‌ستیزانه‌اش عقب‌نشینی کند.»

ژانویه 25, 2023

سازمان ملل خواستار کمک‌های بیشتر به افغانستان شد

طالبان زنان افغانستان را از کار در سازمان‌های غیردولتی منع کرده است. این مسئله به این بحث در اتحادیه اروپا دامن زده که آیا در چنین شرایطی می‌توان ارسال کمک‌های بشردوستانه را به این کشور ادامه داد یا نه. به گزارش تاگزشاو، آنالنا بربوک (سبزها)، وزیر خارجه فدرال، روز دوشنبه در اتحادیه اروپا موضع سختگیرانه آلمان را علیه طالبان اعلام کرد و گفت: «کمک‌های آلمان به جایی که زنان دیگر اجازه کار ندارند، نخواهد رسید.» آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، به آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هشدار داد که کمک‌های بشردوستانه را متوقف نکنند. او گفت: «در افغانستان دمای هوا به ۳۰ درجه زیر صفر رسیده است و در این سرما برخی نمی‌دانند وعده بعدی غذای خود را از کجا بیاورند. جامعه بین‌المللی به‌جای قطع کمک، باید طالبان را متقاعد کند که از تصمیم‌های زن‌ستیزانه‌اش عقب‌نشینی کند.»