خط اس - بان S6 از فرانکفورت به Bad Vilbel تا ۱۹ فوریه ۲۰۲۴ مسدود خواهد بود. به گفته روزنامه Faz، ساخت و ساز در خطوط ریلی این مسیر از ۲ ژانویه آغاز شده و ۱۸ فوریه پایان می‌یابد. مسافران می‌توانند از ۱۹ فوریه دوباره از این خط برای تردد استفاده کنند. شرکت دویچه‌بان می‌گوید که مسیری ۱۳ کیلومتری بین Westbahnhof فرانکفورت و Bad Vilbel درگیر ساخت‌وساز خواهد بود. هدف از توسعه خط S6 این است که این قطار در آینده بتواند سریع‌تر، منظم‌تر و مطمئن‌تر در مسیر خود حرکت کند.

ژانویه 3, 2024

ساخت‌وساز در مسیر خط S6 تا ۱۹ فوریه

خط اس – بان S6 از فرانکفورت به Bad Vilbel تا ۱۹ فوریه ۲۰۲۴ مسدود خواهد بود. به گفته روزنامه Faz، ساخت و ساز در خطوط ریلی این مسیر از ۲ ژانویه آغاز شده و ۱۸ فوریه پایان می‌یابد. مسافران می‌توانند از ۱۹ فوریه دوباره از این خط برای تردد استفاده کنند. شرکت دویچه‌بان می‌گوید که مسیری ۱۳ کیلومتری بین Westbahnhof فرانکفورت و Bad Vilbel درگیر ساخت‌وساز خواهد بود. هدف از توسعه خط S6 این است که این قطار در آینده بتواند سریع‌تر، منظم‌تر و مطمئن‌تر در مسیر خود حرکت کند.