زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان سفر به پاریس بار دیگر خواستار تحویل جت‌های جنگنده و تسلیحات سنگین شد. رئیس‌جمهور مکرون و صدراعظم شولز در این نشست به او از حمایت‌شان اطمینان دادند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در جریان بازدیدهای غیرمنتظره خود از لندن و پاریس، از غرب خواست تسلیحات بیشتری از جمله جت‌های جنگنده در اختیار کشورش قرار دهند. او در دیدار با اولاف شولز صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در اواخر عصر دیروز در پاریس گفت: "این در مورد سلاح هایی است که برای صلح ضروری است. جنگی که روسیه به راه انداخته است باید متوقف شود." Selenskyj در سفرش به بریتانیا نیز خواهان جت‌های جنگنده شده بود.
فوریه 9, 2023

زلنسکی، بار دیگر خواستار تحویل جت‌های جنگنده و تسلیحات سنگین شد

زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان سفر به پاریس بار دیگر خواستار تحویل جت‌های جنگنده و تسلیحات سنگین شد. رئیس‌جمهور مکرون و صدراعظم شولز در این نشست به او از حمایت‌شان اطمینان دادند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در جریان بازدیدهای غیرمنتظره خود از لندن و پاریس، از غرب خواست تسلیحات بیشتری از جمله جت‌های جنگنده در اختیار کشورش قرار دهند. او در دیدار با اولاف شولز صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در اواخر عصر دیروز در پاریس گفت: “این در مورد سلاح هایی است که برای صلح ضروری است. جنگی که روسیه به راه انداخته است باید متوقف شود.” Selenskyj در سفرش به بریتانیا نیز خواهان جت‌های جنگنده شده بود.