یک زلزله نسبتاً شدیدی بخش‌های از افغانستان را شب گذشته تکان داد. طبق گزارش مرکز خبری پژواک، در اثرا ین زلزلۀ ۶.۵ ریشتری در بدخشان یک تن مجروح و ۵۰ منزل مسکونی قسماً تخریب، و در تخار یک تن جان باخته و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند. در همین حال، وزارت صحت عامه طالبان، از جان باختن ۳ تن و زخمی شدن ۴۴ تن در سراسر افغانستان خبرداده است. براساس سایت آمار رسانی زمین لرزه امریکا، زلزله شب گذشته در افغانستان و کشور های همسایه بین ۶.۵ الی ۷.۷ ریشتر گفته شده است.
مارس 22, 2023

زلزلۀ ۶.۵ ریشتری در افغانستان و کشورهای همسایه

یک زلزله نسبتاً شدیدی بخش‌های از افغانستان را شب گذشته تکان داد. طبق گزارش مرکز خبری پژواک، در اثرا ین زلزلۀ ۶.۵ ریشتری در بدخشان یک تن مجروح و ۵۰ منزل مسکونی قسماً تخریب، و در تخار یک تن جان باخته و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند. در همین حال، وزارت صحت عامه طالبان، از جان باختن ۳ تن و زخمی شدن ۴۴ تن در سراسر افغانستان خبرداده است. براساس سایت آمار رسانی زمین لرزه امریکا، زلزله شب گذشته در افغانستان و کشور های همسایه بین ۶.۵ الی ۷.۷ ریشتر گفته شده است.