با گذشت دو روز از وقوع زلزله در بخش‌هایی از سوریه و ترکیه، شمار قربانیان همچنان افزایش می یابد. به گفته تاگزشاو، تاکنون ۹۴۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. مردم در هوای سرد زیر ویرانه‌ ساختمان‌ها به‌دنبال گمشده‌های خود هستند. عملیات امداد و نجات در ترکیه به‌خوبی پیش می‌رود. بیش از ۱۶ هزار تیم نجات و ۶۰ هزار مددکار در مناطق زلزله‌زده حضور یافته‌اند، اما در سوریه جنگ زده هنوز هزاران نفر منتظر کمک هستند. امدادگران تخمین می‌زنند که هنوز صدها خانواده زیر آوار مدفون‌اند. رییس هلال احمر سوریه از اتحادیه اروپا می‌خواهد که تحریم‌ها را لغو کرده و کمک‌های خود را ارسال کنند. دولت آلمان برای ارسال کمک‌های مردمی به سوریه و ترکیه، شماره حساب زیر را در اختیار عموم قرار داده است:

BEH und ADHIBAN: DE53 200 400 600 200 400 600BIC: COBADEFFXXXCommerzbank Stichwort: ARD/ Erdbeben Türkei und Syrien

فوریه 8, 2023

زلزله زدگان سوریه همچنان در انتظار کمک

با گذشت دو روز از وقوع زلزله در بخش‌هایی از سوریه و ترکیه، شمار قربانیان همچنان افزایش می یابد. به گفته تاگزشاو، تاکنون ۹۴۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. مردم در هوای سرد زیر ویرانه‌ ساختمان‌ها به‌دنبال گمشده‌های خود هستند. عملیات امداد و نجات در ترکیه به‌خوبی پیش می‌رود. بیش از ۱۶ هزار تیم نجات و ۶۰ هزار مددکار در مناطق زلزله‌زده حضور یافته‌اند، اما در سوریه جنگ زده هنوز هزاران نفر منتظر کمک هستند. امدادگران تخمین می‌زنند که هنوز صدها خانواده زیر آوار مدفون‌اند. رییس هلال احمر سوریه از اتحادیه اروپا می‌خواهد که تحریم‌ها را لغو کرده و کمک‌های خود را ارسال کنند. دولت آلمان برای ارسال کمک‌های مردمی به سوریه و ترکیه، شماره حساب زیر را در اختیار عموم قرار داده است:

BEH und ADH
IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600
BIC: COBADEFFXXX
Commerzbank Stichwort: ARD/ Erdbeben Türkei und Syrien