ژانویه 2, 2023

زباله های تنی شب سال نو در شهر فرانکفورت

بیش از ۷۰ تن از کارمندان خدمات شهری فرانکفورت (FES) در نقاط مختلف این شهر برای جمع‌آوری بقایای ترقه ها، و سایر زباله های شب سال نو از روی پل ها در روز اول سال مشغول به کار شدند. به گزارش فرانکفورتر روند شو، مایکل ورنر، سخنگوی FES گفته است، این شرکت دفع زباله شهری انتظار دارد تا ۲۰ تن زباله اضافی داشته باشد.در همین حال رزماری هیلیگ (سبزها)، رئیس اقلیم و محیط زیست، همراه با اعضای جامعه احمدیه در سواحل ماین بزرگترین زباله ها را با دست جمع آوری کردند. او در این جریان گفت:حالا باید این سوال را مطرح کرد که آیا این نوع جشن ها با توجه به افزایش میزان ذرات معلق ناشی از ترقه ها، سروصدایی که باعث ترس بسیاری از مردم و حیوانات می شود، هنوز به روز است یا خیر.