آمار جدید منتشر شده توسط اداره اصلی پلیس در ایالت هسن نشان می‌دهد که تعداد بمب گذاری‌ و انفجار دستگاه‌های خودپرداز در سال جاری با ثبت ۶۱ بمب گذاری به رکورد جدیدی رسیده است! پلیس تایید کرد که این تعداد نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. تعداد موارد بمب گذاری در دستگاه‌های خودپرداز در سال ۲۰۲۲ به ۴۰ مورد کاهش یافت (در حالی که در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۶ مورد گزارش شده بود). بر اساس تاییدیه‌های اداره اصلی پلیس، خسارات ناشی از این حوادث در سال جاری، حدود ۱۵ میلیون یورو ارزیابی شده است. از این میزان ۴.۷ میلیون یورو به سرقت رفته و مابقی آن خسارت مادی بوده است.

دسامبر 29, 2023

رکورد بالای انفجار دستگاه خودپرداز در سال جاری!

آمار جدید منتشر شده توسط اداره اصلی پلیس در ایالت هسن نشان می‌دهد که تعداد بمب گذاری‌ و انفجار دستگاه‌های خودپرداز در سال جاری با ثبت ۶۱ بمب گذاری به رکورد جدیدی رسیده است! پلیس تایید کرد که این تعداد نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. تعداد موارد بمب گذاری در دستگاه‌های خودپرداز در سال ۲۰۲۲ به ۴۰ مورد کاهش یافت (در حالی که در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۶ مورد گزارش شده بود). بر اساس تاییدیه‌های اداره اصلی پلیس، خسارات ناشی از این حوادث در سال جاری، حدود ۱۵ میلیون یورو ارزیابی شده است. از این میزان ۴.۷ میلیون یورو به سرقت رفته و مابقی آن خسارت مادی بوده است.