مردم آلمان، سال جدید را با اعتماد به نفس شروع نکرده‌اند. به ادعای انجمن خُرده فروشان آلمان (HDE)، وضعیت خرید ( مصرف کننده‌ها) نسبت به ماه قبل بدتر شده است ولی به طور کل نسبت به همین زمان در سال قبل، در سطح بالاتری قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، این انجمن با اجرای یک نظر سنجی از حدودا ۱۶۰۰ نفر، شاخص ماهانه‌ای را مشخص می کند که تمایل مصرف کنندگان به خرید را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار، تمایل مصرف کنندگان به پس انداز همچنان بالا است در حالی که تمایل‌شان برای خرید، اخیرا کاهش یافته‌ است. در همین حال، اجرا کنندگان این نظر سنجی، این موضوع را به پیش بینی‌های غیر واقعی اقتصادی و هم زمان تصمیمات بودجه دولت فدرال و موجودیت حس‌ عدم‌اعتماد بین مصرف کننده‌ها نسبت می‌دهند. اغلبا خریدهای غیر ضروری، به دلیل نگرانی از افزایش هزینه‌ها، کنار گذاشته می‌شوند. دلیل دیگر نیز نگرانی مصرف کنند‌ها از کاهش درآمد قابل تصرف‌شان می‌باشد.

ژانویه 8, 2024

رکود دوباره حال و هوای خرید (مصرف کننده‌ها)

مردم آلمان، سال جدید را با اعتماد به نفس شروع نکرده‌اند. به ادعای انجمن خُرده فروشان آلمان (HDE)، وضعیت خرید ( مصرف کننده‌ها) نسبت به ماه قبل بدتر شده است ولی به طور کل نسبت به همین زمان در سال قبل، در سطح بالاتری قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، این انجمن با اجرای یک نظر سنجی از حدودا ۱۶۰۰ نفر، شاخص ماهانه‌ای را مشخص می کند که تمایل مصرف کنندگان به خرید را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار، تمایل مصرف کنندگان به پس انداز همچنان بالا است در حالی که تمایل‌شان برای خرید، اخیرا کاهش یافته‌ است. در همین حال، اجرا کنندگان این نظر سنجی، این موضوع را به پیش بینی‌های غیر واقعی اقتصادی و هم زمان تصمیمات بودجه دولت فدرال و موجودیت حس‌ عدم‌اعتماد بین مصرف کننده‌ها نسبت می‌دهند. اغلبا خریدهای غیر ضروری، به دلیل نگرانی از افزایش هزینه‌ها، کنار گذاشته می‌شوند. دلیل دیگر نیز نگرانی مصرف کنند‌ها از کاهش درآمد قابل تصرف‌شان می‌باشد.