شاید برایتان جالب باشد ولی ۳۱ مارس رسما بنام روز سیب زمینی نام گذاری شده است. به گزارش هسن شاو، به عبارتی دیگر امروز روز مهمی برای کچالو است. شما این غذای محبوب را به چه شکل درست می‌کنید ؟

به جز سیب زمینی سرخ کرده ( فرنچ فرایس) ، سیب زمین آب پز، خورشت سیب زمینی، سیب زمینی ذغالی، پوره سیب زمینی و کوکو سیب زمینی دیگر چند نوع غذا با سیب زمینی می‌شناسید؟ برای مان بنویسید!

مارس 31, 2023

روز رسمی سیب زمینی ( کچالو)

شاید برایتان جالب باشد ولی ۳۱ مارس رسما بنام روز سیب زمینی نام گذاری شده است. به گزارش هسن شاو، به عبارتی دیگر امروز روز مهمی برای کچالو است. شما این غذای محبوب را به چه شکل درست می‌کنید ؟

به جز سیب زمینی سرخ کرده ( فرنچ فرایس) ، سیب زمین آب پز، خورشت سیب زمینی، سیب زمینی ذغالی، پوره سیب زمینی و کوکو سیب زمینی دیگر چند نوع غذا با سیب زمینی می‌شناسید؟ برای مان بنویسید!