اتحادیه وِردی (ver.di) کارکنان فرودگاه‌های مونیخ، فرانکفورت، هامبورگ، اشتوتگارت، دورتموند، هانوفر و برمن را روز جمعه به اعتصاب فراخوانده است. این اعتصاب تاثیر زیادی بر ترافیک هوایی آلمان به‌ویژه پروازهای داخلی خواهد گذاشت. به گزارش تاگزشاو، بسیاری از پروازها با تاخیر روبه‌رو خواهند شد و برخی نیز لغو می‌شوند. اتحادیه وردی خواستار افزایش حقوق ۱۰/۵ درصدی یا دست‌کم افزایش ۵۰۰ یورو به حقوق ۲/۵ میلیون کارمند فرودگاه‌ها است. تا پایان فوریه/ فبروری اعتصاب‌های بیشتری در هسن، بادن ووتنبرگ، نوردراین وست‌فالن و دیگر فرودگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود.

فوریه 15, 2023

روز جمعه اعتصاب در برخی فرودگاه‌های آلمان

اتحادیه وِردی (ver.di) کارکنان فرودگاه‌های مونیخ، فرانکفورت، هامبورگ، اشتوتگارت، دورتموند، هانوفر و برمن را روز جمعه به اعتصاب فراخوانده است. این اعتصاب تاثیر زیادی بر ترافیک هوایی آلمان به‌ویژه پروازهای داخلی خواهد گذاشت. به گزارش تاگزشاو، بسیاری از پروازها با تاخیر روبه‌رو خواهند شد و برخی نیز لغو می‌شوند. اتحادیه وردی خواستار افزایش حقوق ۱۰/۵ درصدی یا دست‌کم افزایش ۵۰۰ یورو به حقوق ۲/۵ میلیون کارمند فرودگاه‌ها است. تا پایان فوریه/ فبروری اعتصاب‌های بیشتری در هسن، بادن ووتنبرگ، نوردراین وست‌فالن و دیگر فرودگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود.