دادستانی دارمشتات به ظن سرقت از صحنه یک قتل، دو تن افراد پلیس را بازجویی می‌کند. بر اساس گزارش dpa، فرانکفورتر الگیماین خبر داده است که، پلیس جنایی در نوامبر سال ۲۰۲۲ در حالی که در یک آپارتمان به دلیل تحقیقات مرگ و بازرسی صحنه جنایت حاضر بودند، پول و سایر اقلام نامشخص را از صحنه قتل سرقت نموده اند. گفته می‌شود، فیلم های ضبط شده، دو تن از افراد پلیس را در حال انجام این سرقت نشان می‌دهد. قابل یادآوریست که بیورن گوتزیت، رئیس پلیس از بررسی و روشن ساختن این پرونده خبر داده: «من از اقدامات این دو افسر بسیار ناامید هستم. چنین ادعاهایی سنگین است

آوریل 4, 2023

رسوایی پلیس هسن در سرقت از صحنه قتل

دادستانی دارمشتات به ظن سرقت از صحنه یک قتل، دو تن افراد پلیس را بازجویی می‌کند. بر اساس گزارش dpa، فرانکفورتر الگیماین خبر داده است که، پلیس جنایی در نوامبر سال ۲۰۲۲ در حالی که در یک آپارتمان به دلیل تحقیقات مرگ و بازرسی صحنه جنایت حاضر بودند، پول و سایر اقلام نامشخص را از صحنه قتل سرقت نموده اند. گفته می‌شود، فیلم های ضبط شده، دو تن از افراد پلیس را در حال انجام این سرقت نشان می‌دهد. قابل یادآوریست که بیورن گوتزیت، رئیس پلیس از بررسی و روشن ساختن این پرونده خبر داده: «من از اقدامات این دو افسر بسیار ناامید هستم. چنین ادعاهایی سنگین است