یک مرد ۴۱ ساله توسط دو نفردر فرانکفورت ربوده شد و به ساربروکن منتقل گردید. طبق گزارش هسن شاو پلیس ایالت سارلند گفته است، آدم‌ ربایان این مرد ۴۰ ساله را بسته، لت و کوب نمودند. بعداً برای آزادی او مبلغ شش رقمی خواستند. پلیس در ادامه گفته است، این مرد با دستبند در طبقه پایین رها شده بود تا این‌که فریادش را عابران شنیدند و به مرکز پلیس اطلاع دادند. طبق گزارشات دو مظنون ۴۵ و ۴۳ ساله توسط پلیس دستگیر شده اند.

فوریه 9, 2023

ربوده‌شدن یک مرد در فرانکفورت

یک مرد ۴۱ ساله توسط دو نفردر فرانکفورت ربوده شد و به ساربروکن منتقل گردید. طبق گزارش هسن شاو پلیس ایالت سارلند گفته است، آدم‌ ربایان این مرد ۴۰ ساله را بسته، لت و کوب نمودند. بعداً برای آزادی او مبلغ شش رقمی خواستند. پلیس در ادامه گفته است، این مرد با دستبند در طبقه پایین رها شده بود تا این‌که فریادش را عابران شنیدند و به مرکز پلیس اطلاع دادند. طبق گزارشات دو مظنون ۴۵ و ۴۳ ساله توسط پلیس دستگیر شده اند.