کریستین وولف، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی (CDU) و رئیس‌جمهور سابق آلمان، از اعتراضات سراسری علیه افراط‌گرایی راست در آلمان حمایت کرد. او در مصاحبه با شبکه رادیویی NDR Info گفت که این اعتراضات نشان می‌دهد که مردم آلمان به اهمیت دموکراسی پی برده‌اند و می‌خواهند از آن دفاع کنند. وولف حزب AfD را راست افراطی خواند و آن را خطری جدی برای دموکراسی دانست. او همچنین خواستار اقدام شدیدتر با افرادی شد که به این حزب رای می‌دهند یا فکر می‌کنند که می‌توانند به آن رای بدهند. باید خاطر نشان کرد که Christian Wulff تنها برای مدت کوتاهی رئیس جمهور بود و بیشتر به خاطر این جمله که «اسلام متعلق به آلمان است» در یادها مانده است.

ژانویه 22, 2024

رئیس‌جمهور سابق آلمان از اعتراضات علیه افراطگرایی راست‌ها حمایت کرد

کریستین وولف، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی (CDU) و رئیس‌جمهور سابق آلمان، از اعتراضات سراسری علیه افراط‌گرایی راست در آلمان حمایت کرد. او در مصاحبه با شبکه رادیویی NDR Info گفت که این اعتراضات نشان می‌دهد که مردم آلمان به اهمیت دموکراسی پی برده‌اند و می‌خواهند از آن دفاع کنند. وولف حزب AfD را راست افراطی خواند و آن را خطری جدی برای دموکراسی دانست. او همچنین خواستار اقدام شدیدتر با افرادی شد که به این حزب رای می‌دهند یا فکر می‌کنند که می‌توانند به آن رای بدهند. باید خاطر نشان کرد که Christian Wulff تنها برای مدت کوتاهی رئیس جمهور بود و بیشتر به خاطر این جمله که «اسلام متعلق به آلمان است» در یادها مانده است.