رئیس جمهور اُکراین ولادیمیر زلنسکی، عکس و متنی از بازدید دیروزاش از مِقَر اروپایی ارتش آمریکا در ( ویسبادن-اربنهایم) را در شبکه ایکس منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، هماهنگی‌های تحویل سلاح به اُکراین انجام شده و سربازان اُکراینی نیز تمرینات نظامی دیده‌اند. زلنسکی اظهار کرده؛ او انتظار دارد، کنگره آمریکا کمک‌های نظامی بیشتری به اُکراین ارائه دهد.

دسامبر 15, 2023

رئیس‌جمهور اُکراین در سفری غیر‌مُترَقِبه به ویسبادن آمد

رئیس جمهور اُکراین ولادیمیر زلنسکی، عکس و متنی از بازدید دیروزاش از مِقَر اروپایی ارتش آمریکا در ( ویسبادن-اربنهایم) را در شبکه ایکس منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، هماهنگی‌های تحویل سلاح به اُکراین انجام شده و سربازان اُکراینی نیز تمرینات نظامی دیده‌اند. زلنسکی اظهار کرده؛ او انتظار دارد، کنگره آمریکا کمک‌های نظامی بیشتری به اُکراین ارائه دهد.