دولت فدرال قصد دارد مالیات بلیت پروازهای مسافربری را افزایش دهد. استفن هبستریت، سخنگوی دولت این موضوع را هنگام ارائه جزئیات بودجه فدرال ۲۰۲۴ اعلام کرد. به گفته او، مالیات هوانوردی باید سالانه به گونه‌ای تنظیم شود که از سال ۲۰۲۴ به درآمد اضافی تا ۵۸۰ میلیون یورو منجر شود. دولت فدرال جزئیات بیشتری در مورد بودجه برنامه ریزی شده برای سال ۲۰۲۴ ارائه کرده است. مالیات هوانوردی باید افزایش یابد - همانطور که سرمایه سهام راه آهن افزایش می‌یابد. کابینه قرار است روز چهارشنبه بودجه را بررسی کند.
دسامبر 20, 2023

دولت فدرال می‌خواهد مالیات بلیت پروازها را افزایش دهد

دولت فدرال قصد دارد مالیات بلیت پروازهای مسافربری را افزایش دهد. استفن هبستریت، سخنگوی دولت این موضوع را هنگام ارائه جزئیات بودجه فدرال ۲۰۲۴ اعلام کرد. به گفته او، مالیات هوانوردی باید سالانه به گونه‌ای تنظیم شود که از سال ۲۰۲۴ به درآمد اضافی تا ۵۸۰ میلیون یورو منجر شود. دولت فدرال جزئیات بیشتری در مورد بودجه برنامه ریزی شده برای سال ۲۰۲۴ ارائه کرده است. مالیات هوانوردی باید افزایش یابد – همانطور که سرمایه سهام راه آهن افزایش می‌یابد. کابینه قرار است روز چهارشنبه بودجه را بررسی کند.