جمعه گذشته،دادگاه عالی فرانکفورت برای فاتحه .ب زن ۳۰ ساله، زاده « بَدهامبورگ » که سال ۲۰۱۳ به داعش پیوسته بود، حکم دو سال حبس مشروطه صادر کرد. دادگاه با این فرضیه که او زندگی کودک‌اش که سال ۲۰۱۴ در سوریه به دنیا آمده را با حضور درمنطقه جنگی به خطر انداخته ،این حکم را صادر کرده است.به گزارش خبرگزاری هسن شاو، او باید در برنامه «افراط‌‌ گرایی زدایی» شرکت کند. این زن و همسرش در فرانکفورت به افراط‌ گرایی تشویق شده بودند و بلاخره تصمیم گرفتند برای پیوستن به «النصره» که نزدیک «القاعده» است به سوریه سفر کنند.در آنجا همسر این خانم به آموزش‌های نظامی پرداخت و فاتحه.ب به خانه‌داری و توذیع مواد اولیه به گروه تروریستی پرداخت.اینکه فاتحه.ب به عضویت در دو گروه تروریستی اعتراف کرده و اینکه هیچ مدرکی دال بر اینکه او عمل خشونت آمیزی انجام داده و یا آموزش استفاده از سلاح دیده، ثابت نشده است، در ضمن همراه ۴ فرزندش از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ در اردوگاه زندانیان «کُرد» به سر برده است دلایلی است بر نتیجه صدور حکم در سطح پایین تر.

مارس 27, 2023

دوسال حبس مشروطه بخاطر ارتباط با داعش

جمعه گذشته،دادگاه عالی فرانکفورت برای فاتحه .ب زن ۳۰ ساله، زاده « بَدهامبورگ » که سال ۲۰۱۳ به داعش پیوسته بود، حکم دو سال حبس مشروطه صادر کرد. دادگاه با این فرضیه که او زندگی کودک‌اش که سال ۲۰۱۴ در سوریه به دنیا آمده را با حضور درمنطقه جنگی به خطر انداخته ،این حکم را صادر کرده است.به گزارش خبرگزاری هسن شاو، او باید در برنامه «افراط‌‌ گرایی زدایی» شرکت کند. این زن و همسرش در فرانکفورت به افراط‌ گرایی تشویق شده بودند و بلاخره تصمیم گرفتند برای پیوستن به «النصره» که نزدیک «القاعده» است به سوریه سفر کنند.در آنجا همسر این خانم به آموزش‌های نظامی پرداخت و فاتحه.ب به خانه‌داری و توذیع مواد اولیه به گروه تروریستی پرداخت.اینکه فاتحه.ب به عضویت در دو گروه تروریستی اعتراف کرده و اینکه هیچ مدرکی دال بر اینکه او عمل خشونت آمیزی انجام داده و یا آموزش استفاده از سلاح دیده، ثابت نشده است، در ضمن همراه ۴ فرزندش از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ در اردوگاه زندانیان «کُرد» به سر برده است دلایلی است بر نتیجه صدور حکم در سطح پایین تر.