یک ستاره دنباله دار از منظومه شمسی ما عبور می‌کند و حتی با چشم غیر مسلح هم در بعضی هسن قابل مشاهده خواهد بود. این دنباله دار که به نام ۱۲P/Pons-Brooks شناخته می‌شود، تقریباً هر ۷۰ سال یکبار به خورشید نزدیک می‌شود، و آخرین بار در سال ۱۹۵۴ دیده شد. این دنباله دار،  در حال حاضر اغلب با دوربین دوچشمی قابل مشاهده است، اما با کمی صبر و تمرکز، می‌توان آن را به صورت مستقیم بالای افق در آسمان بدون ابر مشاهده کرد. محل‌هایی مانند مولکوپه (Maulkuppe)، واسرکوپه (Wasserkuppe)، وگلزبرگ (Vogelsberg)، روهان (Rhön) و کیلروالد (Kellerwald) بسیار مناسب برای تماشای این پدیده فلکی هستند.

مارس 25, 2024

دنباله دار ۱۲P پس از ۷۰ سال دوباره در آسمان هسن دیده‌می‌شود

یک ستاره دنباله دار از منظومه شمسی ما عبور می‌کند و حتی با چشم غیر مسلح هم در بعضی هسن قابل مشاهده خواهد بود. این دنباله دار که به نام ۱۲P/Pons-Brooks شناخته می‌شود، تقریباً هر ۷۰ سال یکبار به خورشید نزدیک می‌شود، و آخرین بار در سال ۱۹۵۴ دیده شد. این دنباله دار،  در حال حاضر اغلب با دوربین دوچشمی قابل مشاهده است، اما با کمی صبر و تمرکز، می‌توان آن را به صورت مستقیم بالای افق در آسمان بدون ابر مشاهده کرد. محل‌هایی مانند مولکوپه (Maulkuppe)، واسرکوپه (Wasserkuppe)، وگلزبرگ (Vogelsberg)، روهان (Rhön) و کیلروالد (Kellerwald) بسیار مناسب برای تماشای این پدیده فلکی هستند.