نیروهای پلیس یک داعشی سابق را دیروز چهارشنبه، در شهر ویسبادن دستگیر کردند. به گزارش هسن شاو، دادستانی این شهرگفته است که این فرد متهم به ایجاد یک گروه جنگی در دمشق در سال ۲۰۱۲ است که در ادامه به جنگجویان وابسته به داعش پیوسته است. گفته می‌شود، این فرد دربین گروه داعش سمت «امیر» را برعهده داشت و مسئول یک ایست بازرسی متعلق به این سازمان تروریستی بود.

مارس 9, 2023

دستگیری یک عضو داعش در ویسبادن

 نیروهای پلیس یک داعشی سابق را دیروز چهارشنبه، در شهر ویسبادن دستگیر کردند. به گزارش هسن شاو، دادستانی این شهرگفته است که این فرد متهم به ایجاد یک گروه جنگی در دمشق در سال ۲۰۱۲ است که در ادامه به جنگجویان وابسته به داعش پیوسته است. گفته می‌شود، این فرد دربین گروه داعش سمت «امیر» را برعهده داشت و مسئول یک ایست بازرسی متعلق به این سازمان تروریستی بود.