یک کلاهبردار از روستا فریز لند( Landkreis Friesland) که خود را یک افسر پلیس نشان می داد، در ویسبادن دستگیر شد. به نقل از پلیس، هِسن شو گزارش کرده است، که این جوان ۲۱ ساله از یک شهروند سالخورده در شهر وارل (Varel )کلاهبرداری کرده و پول نقد او را به سرقت برده است. پلیس افزوده است، مظنون در دسامبر سال گذشته نیز به دلیل جنایت دیگر در اکتبر ۲۰۲۲، دستگیر گردیده بود. در آنزمان وی تظاهر کرده، گویا یک افسر پلیس است و "از طریق گفتگوهای ماهرانه، در نهایت پول نقد و کارت بانکی شامل کود نمبر مربوطه" را ازیک زن مُسن سرقت نموده بود.
ژانویه 17, 2023

دستگیری پلیس تقلبی در شهر ویسبادن

یک کلاهبردار از روستا فریز لند( Landkreis Friesland) که خود را یک افسر پلیس نشان می داد، در ویسبادن دستگیر شد. به نقل از پلیس، هِسن شو گزارش کرده است، که این جوان ۲۱ ساله از یک شهروند سالخورده در شهر وارل (Varel )کلاهبرداری کرده و پول نقد او را به سرقت برده است. پلیس افزوده است، مظنون در دسامبر سال گذشته نیز به دلیل جنایت دیگر در اکتبر ۲۰۲۲، دستگیر گردیده بود. در آنزمان وی تظاهر کرده، گویا یک افسر پلیس است و “از طریق گفتگوهای ماهرانه، در نهایت پول نقد و کارت بانکی شامل کود نمبر مربوطه” را ازیک زن مُسن سرقت نموده بود.