بر اساس بیانه روز گذشته پلیس جنایی دولت فدرال، این جوان که ساکن منطقه تاونوس است قراربود با استفاده ازیک مسلسل تمام اتوماتیک این حمله را در فرانکفورت برنامه ریزی کند. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس،گفته می‌شود متهم در اینترنت در زمینه ساخت مواد منفجره و آتش زای غیرمتعارف و مکانیزم انفجار از راه دور تحقیق کرده و سلاحی مجهز به چاقویی بلند را ساخته بود که در گاراژ منزل والدینش نگهداری میکرده است. او بعد از ظهر دیروز اندکی قبل از رسیدن به مرز اتریش در یک استراحتگاه کنار بزرگراه نزدیک پاساو توسط نیروهای ویژه پلیس فرانکفورت دستگیر و به مقر پلیس جنایی دولت فدرال منتقل شد.

مارس 10, 2023

دستگیری جوان ۱۸ ساله با انگیزه حمله اسلام گرایانه

بر اساس بیانه روز گذشته پلیس جنایی دولت فدرال، این جوان که ساکن منطقه تاونوس است قراربود با استفاده ازیک مسلسل تمام اتوماتیک این حمله را در فرانکفورت برنامه ریزی کند. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس،گفته می‌شود متهم در اینترنت در زمینه ساخت مواد منفجره و آتش زای غیرمتعارف و مکانیزم انفجار از راه دور تحقیق کرده و سلاحی مجهز به چاقویی بلند را ساخته بود که در گاراژ منزل والدینش نگهداری میکرده است. او بعد از ظهر دیروز اندکی قبل از رسیدن به مرز اتریش در یک استراحتگاه کنار بزرگراه نزدیک پاساو توسط نیروهای ویژه پلیس فرانکفورت دستگیر و به مقر پلیس جنایی دولت فدرال منتقل شد.