سرویس‌های مخفی خارجی به شبکه‌های دیجیتال برق و گاز آلمان دسترسی دارند. روزنامه بیلد به نقل از روزنامه زوددویچه می‌گوید: «سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به‌طور سیستماتیک اطلاعات مربوط به شبکه‌های انرژی آلمان را رصد می‌کنند.» این اطلاعات از اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی (BfV) در اختیار روزنامه زوددویچه قرار گرفته است. این روزنامه به شرکت‌ها، انجمن‌ها و مقامات توصیه می‌کند که طرح‌ها و نقشه‌های صنعتی را به‌طور آنلاین منتشر نکنند. نشریاتی که به‌طور رایگان در اینترنت در دسترس هستند، معمولا اطلاعات بسیار دقیقی را منتشر می‌کنند که راه را برای خرابکاری‌های سایبری هموار می‌کند.

ژانویه 5, 2023

دسترسی سرویس‌های مخفی خارجی به شبکه‌های انرژی آلمان

سرویس‌های مخفی خارجی به شبکه‌های دیجیتال برق و گاز آلمان دسترسی دارند. روزنامه بیلد به نقل از روزنامه زوددویچه می‌گوید: «سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به‌طور سیستماتیک اطلاعات مربوط به شبکه‌های انرژی آلمان را رصد می‌کنند.» این اطلاعات از اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی (BfV) در اختیار روزنامه زوددویچه قرار گرفته است. این روزنامه به شرکت‌ها، انجمن‌ها و مقامات توصیه می‌کند که طرح‌ها و نقشه‌های صنعتی را به‌طور آنلاین منتشر نکنند. نشریاتی که به‌طور رایگان در اینترنت در دسترس هستند، معمولا اطلاعات بسیار دقیقی را منتشر می‌کنند که راه را برای خرابکاری‌های سایبری هموار می‌کند.