بر اساس گزارش سازمان ملل، تنها در سه ماهه اول سال جاری، ۴۴۱ نفر در جریان عبور از دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند. این بالاترین و غم‌انگیزترین آمار جدید از سال ۲۰۱۷ است. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)، از جنوری/ژانویه تا مارچ/مارس ۲۰۲۳، تعداد افرادی که در تلاش برای فرار از مسیر مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند بیشتر از شش سال گذشته است. آنتونیو ویتورینو، مدیر عمومی IOM در این باره می‌گوید: «فاجعه انسانی که در دریای مدیترانه اتفاق می‌افتد غیرقابل قبول است.» به گفته او، تنها در سال جاری حداقل ۱۲۷ نفر در ۶ کشتی غرق شده جان خود را از دست داده‌اند که بخشی از آن به دلیل تاخیر در عملیات امداد و نجات توسط دولت‌ها بوده‌است.بر اساس آمارها، از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر در مسیر مدیترانه مرکزی جان خود را از دست داده‌اند. این در حالیست که کشورهای اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر عملیات امداد و نجات پناه‌جویان از دریای مدیترانه را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند.

آوریل 13, 2023

دریای مدیترانه خطرناک‌ترین مسیر فرار در جهان

بر اساس گزارش سازمان ملل، تنها در سه ماهه اول سال جاری، ۴۴۱ نفر در جریان عبور از دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند. این بالاترین و غم‌انگیزترین آمار جدید از سال ۲۰۱۷ است. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)، از جنوری/ژانویه تا مارچ/مارس ۲۰۲۳، تعداد افرادی که در تلاش برای فرار از مسیر مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند بیشتر از شش سال گذشته است. آنتونیو ویتورینو، مدیر عمومی IOM در این باره می‌گوید: «فاجعه انسانی که در دریای مدیترانه اتفاق می‌افتد غیرقابل قبول است.» به گفته او، تنها در سال جاری حداقل ۱۲۷ نفر در ۶ کشتی غرق شده جان خود را از دست داده‌اند که بخشی از آن به دلیل تاخیر در عملیات امداد و نجات توسط دولت‌ها بوده‌است.
بر اساس آمارها، از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر در مسیر مدیترانه مرکزی جان خود را از دست داده‌اند. این در حالیست که کشورهای اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر عملیات امداد و نجات پناه‌جویان از دریای مدیترانه را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند.