آلمان به فکر سه برابر کردن نیروهای فعال ارتش در سال‌های آینده است. بر اساس این هشدار، اگرچه این تعداد جاه طلبانه به نظر می‌رسد، اما احتمالاً در نهایت حتی کافی هم نخواهد بود! رئیس انجمن سربازان ذخیره آلمان، پاتریک سنسبورگ،  گفت: "ما باید حدود ۱۰۰۰۰۰ نیروی ذخیره داشته باشیم که به طور منظم تمرین کنند." در حال حاضر آلمان حدود ۳۴۰۰۰ سرباز ذخیره فعال، دارد. وزیر دفاع بوریس پیستوریوس (SPD) در مورد خطرات جنگ در اروپا در پاییز هشدار داد و بر اساس آن دستورالعمل‌های جدید سیاست دفاعی را ارائه کرد. سنسبورگ گفت: " بله، خطری که در حال حاضر وجود دارد جنگ نامیده می‌شود. نه هیچ چیز دیگری!"

دسامبر 22, 2023

درخواست رشد سه برابری نیروهای ارتش آلمان

آلمان به فکر سه برابر کردن نیروهای فعال ارتش در سال‌های آینده است. بر اساس این هشدار، اگرچه این تعداد جاه طلبانه به نظر می‌رسد، اما احتمالاً در نهایت حتی کافی هم نخواهد بود! رئیس انجمن سربازان ذخیره آلمان، پاتریک سنسبورگ،  گفت: “ما باید حدود ۱۰۰۰۰۰ نیروی ذخیره داشته باشیم که به طور منظم تمرین کنند.” در حال حاضر آلمان حدود ۳۴۰۰۰ سرباز ذخیره فعال، دارد. وزیر دفاع بوریس پیستوریوس (SPD) در مورد خطرات جنگ در اروپا در پاییز هشدار داد و بر اساس آن دستورالعمل‌های جدید سیاست دفاعی را ارائه کرد. سنسبورگ گفت: ” بله، خطری که در حال حاضر وجود دارد جنگ نامیده می‌شود. نه هیچ چیز دیگری!”