جمال بوزاوغلو، عضو پارلمان حزب سبز بایرن، در نامه‌ای به اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و آنالینا بائربوک، وزیر امور خارجه، درخواست کرد تا به دلیل شرایط سخت در ترکیه به زلزله زده‌ها اجازه دهند برای پیوستن به بستگان خود به آسانی وارد آلمان شوند. او در این نامه نوشته است: «بسیاری از کسانی که از زلزله جان سالم به در برده‌اند، اکنون بی‌خانمان مانده‌اند و نمی‌دانند کجا بروند. تعدادی در خیمه‌ها یا ماشین‌هایشان شب‌ها را می‌گذرانند و گرفتار سرمای شدید زمستان اند.». تا هنوز معلوم نیست که آیا دولت آلمان به این نامه پاسخ خواهد داد؟

فوریه 9, 2023

درخواست افراد ترک تبار مبنی بر اجازه ورود بستگان زلزله زده به آلمان

جمال بوزاوغلو، عضو پارلمان حزب سبز بایرن، در نامه‌ای به اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و آنالینا بائربوک، وزیر امور خارجه، درخواست کرد تا به دلیل شرایط سخت در ترکیه به زلزله زده‌ها اجازه دهند برای پیوستن به بستگان خود به آسانی وارد آلمان شوند. او در این نامه نوشته است: «بسیاری از کسانی که از زلزله جان سالم به در برده‌اند، اکنون بی‌خانمان مانده‌اند و نمی‌دانند کجا بروند. تعدادی در خیمه‌ها یا ماشین‌هایشان شب‌ها را می‌گذرانند و گرفتار سرمای شدید زمستان اند.». تا هنوز معلوم نیست که آیا دولت آلمان به این نامه پاسخ خواهد داد؟