دادگاه اجتماعی ایالت هِسن در بیانیه‌ای اعلام کرد: "کارمندان تا زمانی که فعالیت های مربوط به شرکت را انجام می دهند، از نظر قانونی در برابر حوادث بیمه می شوند. حتی اگر پیمودن مسافت برای دریافت غذا باشد؛ اساساً یک حادثه استاین حکم پس از شکایت یک زن ۵۷ ساله صادر شده است. این کارمند اداری از منطقه هرسفلد-روتنبورگ ایالت هسن، هنگام نوشیدن قهوه به زمین خورد و دچار شکستگی مهره های کمرشد، اما ظاهراً شرکت بیمه حوادث درهسن نمی خواست مسئولیت این حادثه را بر عهده بگیرد، زیرا پوشش بیمه به طورمنظم با عبور از درب غذاخوری پایان می یابد. اکنون دادگاه این استدلال را رد کرد.

فوریه 21, 2023

دادگاه: افتادن هنگام نوشیدن قهوه یک حادثه در محل کار است

دادگاه اجتماعی ایالت هِسن در بیانیه‌ای اعلام کرد: “کارمندان تا زمانی که فعالیت های مربوط به شرکت را انجام می دهند، از نظر قانونی در برابر حوادث بیمه می شوند. حتی اگر پیمودن مسافت برای دریافت غذا باشد؛ اساساً یک حادثه استاین حکم پس از شکایت یک زن ۵۷ ساله صادر شده است. این کارمند اداری از منطقه هرسفلدروتنبورگ ایالت هسن، هنگام نوشیدن قهوه به زمین خورد و دچار شکستگی مهره های کمرشد، اما ظاهراً شرکت بیمه حوادث درهسن نمی خواست مسئولیت این حادثه را بر عهده بگیرد، زیرا پوشش بیمه به طورمنظم با عبور از درب غذاخوری پایان می یابد. اکنون دادگاه این استدلال را رد کرد.