اولین خودروی برقی شرکت دویچه بان، قرار است از طریق شهر دارمشتات از ماه می برای استفاده عموم بدسترس قرار گیرد. طبق گزارش هسن شاو، دویچه بان اعلام کرد که ۱۴ وسیله نقلیه دیگر را در ماه های آینده درشهر آفن باخ اضافه خواهد کرد. این خودروها را افراد می‌توانند در دو منطقه از طریق اپلیکیشن مبایل، ریزرو کنند. گفته می‌شود، این سرویس حمل و نقل به مدت دو سال بطور آزمایشی برای استفاده عموم گذاشته می‌شود. بودجه آن توسط وزارت حمل و نقل فدرال با چهار میلیون یورو تامین می شود.

فوریه 23, 2023

خودروی برقی برای استفاده عموم

اولین خودروی برقی شرکت دویچه بان، قرار است از طریق شهر دارمشتات از ماه می برای استفاده عموم بدسترس قرار گیرد. طبق گزارش هسن شاو، دویچه بان اعلام کرد که ۱۴ وسیله نقلیه دیگر را در ماه های آینده درشهر آفن باخ اضافه خواهد کرد. این خودروها را افراد می‌توانند در دو منطقه از طریق اپلیکیشن مبایل، ریزرو کنند. گفته می‌شود، این سرویس حمل و نقل به مدت دو سال بطور آزمایشی برای استفاده عموم گذاشته می‌شود. بودجه آن توسط وزارت حمل و نقل فدرال با چهار میلیون یورو تامین می شود.