مارس 1, 2023

خنثی سازی یک بمب جنگ جهانی درهانائو

پس از کشف یک بمب جنگ جهانی دوم در محوطه شرکت آی‌تی در هانائو، تخلیه از صبح روز چهارشنبه آغاز شده استدر همین حال ساحه ۷۵۰ متری بخاطر خنثی سازی توسط سرویس پاکسازی مهمات در نظر گرفته شده است. حدود۴۰۰ بیمار از کلینیک هانائو تخلیه گردیدند و بیش از ۱۰ کودکستان نزدیک به این ساحه، امروز تحطیل اند. قطارها فقط به ایستگاه Hanau-Nord می روند و از آنجا به فریدبرگ باز می گردند. ضمناً اتوبوس ها بین ایستگاه مرکزی هانائو و هاناونورد حرکت می کنند. همچنین محدودیت هایی در S۶ وجود دارد. هسن شاو گزارش کرده، که در مجموع حدود ۱۶۰۰۰ نفر تحت تاثیر گرفته اند که از جمله ۳۰۰۰ تن کارمندان شرکت آی تی می‌باشد.