با گذشت بیش از شش روز از زلزله در منطقه مرزی ترکیه و سوریه، لحظه به لحظه شانس یافتن بازماندگان کاهش می‌یابد. تعداد قربانیان از آن زمان به بیش از ۳۰۰۰۰ نفر رسیده است. با این وجود، گزارش‌های معجزه آسایی، مانند گزارش نجات یک نوزاد از زیر آوار پس از بیش از ۱۳۴ ساعت، همچنان به امدادگران امید می‌دهد. با این حال، سازمان‌های امدادی به طور فزاینده‌ای از خشم و خشونت در شهرهای ویران شده گزارش می‌دهند. امدادگران آلمانی از Technisches Hilfswerk (THW) و سازمان امداد ISAR آلمان نیز مجبور شدند کار نجات خود را متوقف کنند. با این حال، آنها در محل ماندند تا در صورت بهبود وضعیت بتوانند دوباره عملیات نجات را شروع کند. استیون بایر، رئیس عملیات ISAR آلمان گفت: «می‌توان دید که اندوه به آرامی جای خود را به خشم می‌دهد.» گزارش‌های فزاینده‌ای از غارت از بسیاری از شهرهای ده ولایت آسیب دیده وجود دارد. همچنین مردم از عملکرد دولت به شدت ناراضی هستند. بسیاری از بازماندگان هنوز در دمای انجماد بدون سرپناه، امکانات بهداشتی یا مراقبت‌های پزشکی به سر می‌برند.

فوریه 13, 2023

خشم و غارت، وضعیت اکنون زلزله زدگان

با گذشت بیش از شش روز از زلزله در منطقه مرزی ترکیه و سوریه، لحظه به لحظه شانس یافتن بازماندگان کاهش می‌یابد. تعداد قربانیان از آن زمان به بیش از ۳۰۰۰۰ نفر رسیده است. با این وجود، گزارش‌های معجزه آسایی، مانند گزارش نجات یک نوزاد از زیر آوار پس از بیش از ۱۳۴ ساعت، همچنان به امدادگران امید می‌دهد. با این حال، سازمان‌های امدادی به طور فزاینده‌ای از خشم و خشونت در شهرهای ویران شده گزارش می‌دهند. امدادگران آلمانی از Technisches Hilfswerk (THW) و سازمان امداد ISAR آلمان نیز مجبور شدند کار نجات خود را متوقف کنند. با این حال، آنها در محل ماندند تا در صورت بهبود وضعیت بتوانند دوباره عملیات نجات را شروع کند. استیون بایر، رئیس عملیات ISAR آلمان گفت: «می‌توان دید که اندوه به آرامی جای خود را به خشم می‌دهد.» گزارش‌های فزاینده‌ای از غارت از بسیاری از شهرهای ده ولایت آسیب دیده وجود دارد. همچنین مردم از عملکرد دولت به شدت ناراضی هستند. بسیاری از بازماندگان هنوز در دمای انجماد بدون سرپناه، امکانات بهداشتی یا مراقبت‌های پزشکی به سر می‌برند.