سه نیروگاه آخر هسته‌ای آلمان نیز قرار است که روز شنبه خاموش شوند. این در صورتی است که نمایندگان اقتصادی از خروج آلمان از مدار هسته‌ای انتقاد می‌کنند. پیتر آدریان رئیس اتاق‌ صنعت و بازرگانی، نسبت به مشکلات در تامین انرژی با تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای در ۱۵ آپریل هشدار داده است. او می‌گوید که علیرغم کاهش قیمت گاز، هزینه‌های انرژی برای اکثر شرکت‌ها هنوز گران باقی مانده است. گفته می‌شود که دولت فدرال قبلا تصمیم برای حذف تدریجی انرژی هسته ای گرفته بود و می‌خواهد که به سمت تامین انرژی سازگار با محیط زیست برود. رابرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال، در مصاحبه‌ای تضمین تامین انرژی امن، پس از حذف تدریجی انرژی هسته‌ای کرد.او همچنین پیش‌بینی کرد که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۸۰٪ انرژی از منابع تجدید‌پذیر تامین خواهد شد. 

آوریل 11, 2023

خاموش‌شدن آخرین نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان

سه نیروگاه آخر هسته‌ای آلمان نیز قرار است که روز شنبه خاموش شوند. این در صورتی است که نمایندگان اقتصادی از خروج آلمان از مدار هسته‌ای انتقاد می‌کنند. پیتر آدریان رئیس اتاق‌ صنعت و بازرگانی، نسبت به مشکلات در تامین انرژی با تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای در ۱۵ آپریل هشدار داده است. او می‌گوید که علیرغم کاهش قیمت گاز، هزینه‌های انرژی برای اکثر شرکت‌ها هنوز گران باقی مانده است. گفته می‌شود که دولت فدرال قبلا تصمیم برای حذف تدریجی انرژی هسته ای گرفته بود و می‌خواهد که به سمت تامین انرژی سازگار با محیط زیست برود. رابرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال، در مصاحبه‌ای تضمین تامین انرژی امن، پس از حذف تدریجی انرژی هسته‌ای کرد.او همچنین پیش‌بینی کرد که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۸۰٪ انرژی از منابع تجدید‌پذیر تامین خواهد شد.