به دلیل حملات شورشیان حوثی در یمن به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ، که باعث شد شرکت‌های کشتیرانی، کشتی‌های تجاری خود را به سمت جنوب آفریقا منحرف کنند، قیمت سوخت در آلمان و سراسر جهان از آخر هفته تا کنون حدود ۵ درصد افزایش یافته است. افزایش هزینه حمل و نقل به دلیل طولانی بودن مسیر جدید و کاهش بار نسبت به گذشته باعث بالا رفتن قیمت سوخت شده است. حدود ۱۲ درصد از عملیات حمل و نقل جهانی نفت از طریق دریای سرخ و کانال سوئز صورت می‌گیرد. پیش بینی می‌شود قیمت سایر کالاها به دلیل گرانی حمل و نقل افزایش یابد.
دسامبر 20, 2023

حوثی‌ها باعث افزایش قیمت سوخت در آلمان شدند

به دلیل حملات شورشیان حوثی در یمن به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ، که باعث شد شرکت‌های کشتیرانی، کشتی‌های تجاری خود را به سمت جنوب آفریقا منحرف کنند، قیمت سوخت در آلمان و سراسر جهان از آخر هفته تا کنون حدود ۵ درصد افزایش یافته است. افزایش هزینه حمل و نقل به دلیل طولانی بودن مسیر جدید و کاهش بار نسبت به گذشته باعث بالا رفتن قیمت سوخت شده است. حدود ۱۲ درصد از عملیات حمل و نقل جهانی نفت از طریق دریای سرخ و کانال سوئز صورت می‌گیرد. پیش بینی می‌شود قیمت سایر کالاها به دلیل گرانی حمل و نقل افزایش یابد.