بعد از حمله با چاقو مرد فلسطینی در قطار،‌ آنا گالینا وزیر دادگستری به شدت تحت فشار و انتقاد قرار گرفت. خانم وزیر روز دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون NDR به طور علنی اتهامات را رد کرد. گالینا گفت:« ما به عنوان یک مقام قضایی، تمام اقدامات پیش‌بینی شده را انجام دادیم. هر آنچه که باید برای بازداشت زندانیان طبق قانون پذیرش مجدد در جامعه اتفاق بیفتد، اتفاق افتاد. این یعنی که متهم در حین بازداشت، تحت مراقبت‌های منظم روانپزشکی قرار گرفته است.» او همچنین رها کردن مرد به خیابان بعد از آزادی را نیز رد کرد و گفت که این جوان ۳۳ ساله وارد برنامه اورژانس زمستانی این شهر شد. چهارشنبه هفته قبل ابراهیم آ. با چاقو به مسافران قطار کیل هامبورگ حمله کرد که در نتیجه دو نفر کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

ژانویه 31, 2023

حمله با چاقو: وزیر دادگستری اتهامات را رد کرد

بعد از حمله با چاقو مرد فلسطینی در قطار،‌ آنا گالینا وزیر دادگستری به شدت تحت فشار و انتقاد قرار گرفت. خانم وزیر روز دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون NDR به طور علنی اتهامات را رد کرد. گالینا گفت:« ما به عنوان یک مقام قضایی، تمام اقدامات پیش‌بینی شده را انجام دادیم. هر آنچه که باید برای بازداشت زندانیان طبق قانون پذیرش مجدد در جامعه اتفاق بیفتد، اتفاق افتاد. این یعنی که متهم در حین بازداشت، تحت مراقبت‌های منظم روانپزشکی قرار گرفته است.» او همچنین رها کردن مرد به خیابان بعد از آزادی را نیز رد کرد و گفت که این جوان ۳۳ ساله وارد برنامه اورژانس زمستانی این شهر شد. چهارشنبه هفته قبل ابراهیم آ. با چاقو به مسافران قطار کیل هامبورگ حمله کرد که در نتیجه دو نفر کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.