در حمله یک مرد با چاقو به مسافران در یک قطار سریع السیر منطقه‌ای از کیل به هامبورگ، عصر امروز چهارشنبه دو نفر کشته و هفت تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس اطلاعات، این مرد کمی قبل از ساعت سه بعد از ظهر، قبل از رسیدن قطار به ایستگاه بروکشتد (منطقه اشتاینبورگ) با چاقو به مسافران حمله کرد. به گفته سخنگوی پلیس فدرال در فلنسبورگ، در این حمله علاوه بر دو کشته، سه نفر به شدت مجروح شده و چهار تن دیگر نیز جراحات جزئی برداشته‌اند. عامل این حمله که یک مرد حدود ۲۰ تا ۳۰ ساله است و خودش نیز در این جریان مجروح شده، توسط پلیس دستگیر شده‌است. او اکنون در بیمارستانی در Neumünster است و در اسرع وقت مورد بازجویی قرار خواهد گرفت. در مورد هویت این فرد هنوز اطلاعاتی در دست نیست.

ژانویه 25, 2023

حمله با چاقو در یک قطار منطقه‌ای از کیل به هامبورگ دو کشته و هفت زخمی برجا گذاشت

در حمله یک مرد با چاقو به مسافران در یک قطار سریع السیر منطقه‌ای از کیل به هامبورگ، عصر امروز چهارشنبه دو نفر کشته و هفت تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس اطلاعات، این مرد کمی قبل از ساعت سه بعد از ظهر، قبل از رسیدن قطار به ایستگاه بروکشتد (منطقه اشتاینبورگ) با چاقو به مسافران حمله کرد. به گفته سخنگوی پلیس فدرال در فلنسبورگ، در این حمله علاوه بر دو کشته، سه نفر به شدت مجروح شده و چهار تن دیگر نیز جراحات جزئی برداشته‌اند. عامل این حمله که یک مرد حدود ۲۰ تا ۳۰ ساله است و خودش نیز در این جریان مجروح شده، توسط پلیس دستگیر شده‌است. او اکنون در بیمارستانی در Neumünster است و در اسرع وقت مورد بازجویی قرار خواهد گرفت. در مورد هویت این فرد هنوز اطلاعاتی در دست نیست.