دو ماه پس از زلزله ویرانگر سوریه و ترکیه، آلمان ۷۶۰۰ ویزا برای آسیب‌دیدگان صادر کرده است تا بتوانند به‌طور موقت در این کشور اسکان داده شوند. به گفته روزنامه میگاتزین، تا پایان ماه مارس/ مارچ ۶۵۶۷ ویزای شنگن و ۱۰۸۵ ویزای پیوست به خانواده صادر شده است. مراحل صدور این ویزاها از سوی آلمان روندی ساده و سریع داشته است. این روند، باوجود غیربوروکراتیک بودن آن، همچنان مورد انتقاد قرار گرفته چون آلمان برای صدور ویزا به مدارکی مانند پاسپورت معتبر، عکس بیومتریک و اسناد دیگر احتیاج داشته است.  براساس آمار رسمی، بیش از ۵۰ هزار نفر تنها در ترکیه بر اثر زلزله کشته شده‌اند. تخمین زده می‌شود که آمار غیررسمی سه برابر این رقم باشد.

آوریل 4, 2023

حدود ۷۶۰۰ ویزا برای زلزله‌زدگان سوریه و ترکیه

دو ماه پس از زلزله ویرانگر سوریه و ترکیه، آلمان ۷۶۰۰ ویزا برای آسیب‌دیدگان صادر کرده است تا بتوانند به‌طور موقت در این کشور اسکان داده شوند. به گفته روزنامه میگاتزین، تا پایان ماه مارس/ مارچ ۶۵۶۷ ویزای شنگن و ۱۰۸۵ ویزای پیوست به خانواده صادر شده است. مراحل صدور این ویزاها از سوی آلمان روندی ساده و سریع داشته است. این روند، باوجود غیربوروکراتیک بودن آن، همچنان مورد انتقاد قرار گرفته چون آلمان برای صدور ویزا به مدارکی مانند پاسپورت معتبر، عکس بیومتریک و اسناد دیگر احتیاج داشته است.  براساس آمار رسمی، بیش از ۵۰ هزار نفر تنها در ترکیه بر اثر زلزله کشته شده‌اند. تخمین زده می‌شود که آمار غیررسمی سه برابر این رقم باشد.