اتحادیه اروپا اکنون اجازه می دهد، تا علاوه بر کرم‌های آرد و ملخ، از ۲۴ ژانویه، جیرجیرک‌ها و سوسک‌ها نیز‌درغذا فرآوری شوندطبق یک گزارش تاگزشو، کاترینا هولتاوزن از مرکز مشاوره مصرف کنندگان گفته است: «همه چیز روشن خواهد بود. "اگر شامل حشرات است، باید برچسب گذاری شوددر حال حاضر هیچ نوع قانون برای محصولات حشرات وجود ندارد، بنابراین برچسب معمولاً به شرح زیر است: "پودر نیمه چربی زدایی شده از جیرجیرک خانگی (Acheta domesticus). با این حال، این غذاها تنها پس از بررسی ایمنی شدید توسط سازمان ایمنی غذایی اروپا (EFSA) تایید و مجوز رسمی اخذ می‌کنند. به دلیل محتوای پروتئین بالا، حشرات قطعاً موضوع آینده به عنوان جایگزین  گوشت و ماهی هستند.

ژانویه 24, 2023

جیرجیرک ها به عنوان یک غذا جدید ومعلومات برای مصرف کنندگان

اتحادیه اروپا اکنون اجازه می دهد، تا علاوه بر کرم‌های آرد و ملخ، از ۲۴ ژانویه، جیرجیرک‌ها و سوسک‌ها نیز‌درغذا فرآوری شوندطبق یک گزارش تاگزشو، کاترینا هولتاوزن از مرکز مشاوره مصرف کنندگان گفته است: «همه چیز روشن خواهد بود. “اگر شامل حشرات است، باید برچسب گذاری شوددر حال حاضر هیچ نوع قانون برای محصولات حشرات وجود ندارد، بنابراین برچسب معمولاً به شرح زیر است: “پودر نیمه چربی زدایی شده از جیرجیرک خانگی (Acheta domesticus). با این حال، این غذاها تنها پس از بررسی ایمنی شدید توسط سازمان ایمنی غذایی اروپا (EFSA) تایید و مجوز رسمی اخذ می‌کنند. به دلیل محتوای پروتئین بالا، حشرات قطعاً موضوع آینده به عنوان جایگزین  گوشت و ماهی هستند.