اتاق بازرگانی و صنعت آلمان DIHK تخمین می‌زند که آلمان حدود چهار درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در نتیجه جنگ در اوکراین از دست داده است. پیتر آدریان، رئیس DIHK، روز دوشنبه در دوسلدورف به "راینیشه پست" گفت، علاوه بر رنج انسانی که با هیچ چیز قابل جبران نیست، جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین باعث از دست رفتن رونق اقتصادی نیز شده است. رئیس اتاق بازرگانی و صنعت آلمان گفت: «در مجموع حدود چهار درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان احتمالا از آغاز جنگ تا پایان سال ۲۰۲۳ از بین خواهد رفت. این بدان معناست که حدود ۱۶۰ میلیارد یورو کمتر تولید می‌شود.» او می‌افزاید که بسیاری از شرکت‌ها شاهد افزایش شدید هزینه‌های گاز و برق هستند که این به شرکت‌های زیادی ضربه سختی می‌زند، زیرا بخش‌های بزرگی از اقتصاد به انرژی مقرون‌به‌صرفه و در دسترس وابسته است.
فوریه 20, 2023

جنگ اوکراین به طور میانگین برای هر شهروند آلمانی حدود ۲۰۰۰ یورو هزینه دارد

اتاق بازرگانی و صنعت آلمان DIHK تخمین می‌زند که آلمان حدود چهار درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در نتیجه جنگ در اوکراین از دست داده است. پیتر آدریان، رئیس DIHK، روز دوشنبه در دوسلدورف به “راینیشه پست” گفت، علاوه بر رنج انسانی که با هیچ چیز قابل جبران نیست، جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین باعث از دست رفتن رونق اقتصادی نیز شده است. رئیس اتاق بازرگانی و صنعت آلمان گفت: «در مجموع حدود چهار درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان احتمالا از آغاز جنگ تا پایان سال ۲۰۲۳ از بین خواهد رفت. این بدان معناست که حدود ۱۶۰ میلیارد یورو کمتر تولید می‌شود.» او می‌افزاید که بسیاری از شرکت‌ها شاهد افزایش شدید هزینه‌های گاز و برق هستند که این به شرکت‌های زیادی ضربه سختی می‌زند، زیرا بخش‌های بزرگی از اقتصاد به انرژی مقرون‌به‌صرفه و در دسترس وابسته است.