انجمن ایرانیان در فرانکفورت، پس از سه سال وقفه به دلیل همه‌گیری کرونا و همچنین وقایع ناگوار در ایران، جشن بزرگ نوروزی را در سالُن  SAALBAU Ronneburg در-60435 Frankfurt   Gelnhäuser Straße 2 با اجرای موزیک زنده گروه «جیکوها»، با اجرای گروه رقص کرشمه و گروه کُر (خوانش گروهی) گُلچین با همراهی دی جی و پذیرائی با غذاهای محلی ( ایرانی) و نوشیدنی‌ها برگزار می‌کند. زمان : روز شنبه، ۲۳ مارس ۲۰۲۴ از ساعت ۷ بعد‌از‌‌ظهر.

ورودی برای بزرگ‌سالان : ۱۵ یورو و بچه‌های زیر ۱۲ سال: ۱۲ یورو در ازای هر نفر می‌باشد.

بلیط این جشن را از فروشگاه‌های معتبر ایرانی می توانید تهیه کنید. برای اطلاعات بیشتر و تماس با برگزارکننده‌ها،مستقیما به لینکی که در بخش کامنت‌ها گذاشته‌ایم مراجعه کنید.

مارس 21, 2024

جشن بزرگ نوروزی انجمن ایرانیان در فرانکفورت

انجمن ایرانیان در فرانکفورت، پس از سه سال وقفه به دلیل همه‌گیری کرونا و همچنین وقایع ناگوار در ایران، جشن بزرگ نوروزی را در سالُن  SAALBAU Ronneburg در-60435 Frankfurt   Gelnhäuser Straße 2 با اجرای موزیک زنده گروه «جیکوها»، با اجرای گروه رقص کرشمه و گروه کُر (خوانش گروهی) گُلچین با همراهی دی جی و پذیرائی با غذاهای محلی ( ایرانی) و نوشیدنی‌ها برگزار می‌کند. زمان : روز شنبه، ۲۳ مارس ۲۰۲۴ از ساعت ۷ بعد‌از‌‌ظهر.

ورودی برای بزرگ‌سالان : ۱۵ یورو و بچه‌های زیر ۱۲ سال: ۱۲ یورو در ازای هر نفر می‌باشد.

بلیط این جشن را از فروشگاه‌های معتبر ایرانی می توانید تهیه کنید. برای اطلاعات بیشتر و تماس با برگزارکننده‌ها،مستقیما به لینکی که در بخش کامنت‌ها گذاشته‌ایم مراجعه کنید.