بیش از ۷۰ فلم از محصولات منطقه‌ای و بین‌المللی، تا روز یکشنبه ۲۳ اوریل درشانزدهمین جشنواره فیلم چراغ‌ها به نمایش درمی‌آیند. براساس گزارش فرانکفورت الگیماین، یوهاناسوس، مدیر این جشنواره توضیح داد: «این جشنواره به یک برنامه متنوع و همچنین سیاسی تبدیل شده است.» گفته می‌شود، در این برنامه، مستندی از جولیان ووگل در مورد حمله در هانائو، که در آن مردی در سال ۲۰۲۰ به انگیزه های نژادپرستانه به ۹ نفر تیراندازی کرد، نیز جا داده شده است.

آوریل 18, 2023

جشنواره فلم «چراغها» در فرانکفورت

بیش از ۷۰ فلم از محصولات منطقه‌ای و بین‌المللی، تا روز یکشنبه ۲۳ اوریل درشانزدهمین جشنواره فیلم چراغ‌ها به نمایش درمی‌آیند. براساس گزارش فرانکفورت الگیماین، یوهاناسوس، مدیر این جشنواره توضیح داد: «این جشنواره به یک برنامه متنوع و همچنین سیاسی تبدیل شده است.» گفته می‌شود، در این برنامه، مستندی از جولیان ووگل در مورد حمله در هانائو، که در آن مردی در سال ۲۰۲۰ به انگیزه های نژادپرستانه به ۹ نفر تیراندازی کرد، نیز جا داده شده است.